Hoppa till huvudinnehåll

Together 4 Life

Hälsa på oss under Together 4 Life – nu på lördag den 8 juni på Torget!

Nu på lördag den 8 juni är det dags för välgörenhetsloppet Together 4 Life, där LokalTapiola Åland är med som en av huvudsponsorerna. Vi kommer också att finnas på plats på Torget under dagen, där vi bland annat kommer att berätta mer om hur vi tillsammans kan bygga upp ett livförsäkringsskydd som skapar trygghet om det händer någonting riktigt tråkigt. Visste du till exempel att det går att teckna en försäkring som ersätter om du insjuknar i en allvarlig sjukdom, såsom cancer?

På Torget kommer vi också att bjuda på vårt ögonrörelsetest, som mäter observationsförmågan i trafiken. Du får köra en runda i vår simulator och får sedan ett mått på hur bra du observerar vad som händer runtom dig i trafiken. Det här är ett helt nytt test som har utvecklats av LokalTapiola med målsättningen att förbättra trafiksäkerheten genom att få människor att fästa uppmärksamhet vid hur bra man observerar vad som händer i trafiken medan man kör.

Välkommen!

 

Samarbete mellan LokalTapiola och Cancerstiftelsen

Cancerforskning

Utöver samarbetet med Together 4 Life samarbetar LokalTapiola på nationell nivå med Cancerstiftelsen för att understöda och finansiera den medicinska forskningen. Samarbetet grundar sig på åsikten att det är särskilt viktigt att investera i finländarnas hälsa. Syftet med samarbetet är att understöda cancerforskningen och främja hälsan och välbefinnande genom förebyggande arbete. Ett gemensamt mål är även att öka kännedomen om och ge ut ny information om hur man lever hälsosamt och förhindrar cancer.

LokalTapiola vill understöda forskning som strävar efter att förhindra sjukdomar och har en samhällelig inverkan. Understödet allokeras årligen via Cancerstiftelsen till forskning och aktörer som söker små penningunderstöd.

År 2019 allokeras understödet som gäller forskningssamarbetet till följande forskningsprojekt:

  • Senare effekter av cancer i barndomen och ungdomen – Specialist Johanna Melin forskar vid Finlands Cancerregister. Hennes forskningar gäller fertiliteten hos personer som haft cancer som barn eller unga och understödet används till att slutföra arbetet och doktorsavhandlingen.
  • Sållning av livmoderhalscancer hos unga kvinnor – I sitt avhandlingsarbete sätter sig medicine licentiat Petra Makkonen in i effekterna av PAPA-test på livmoderhalscancer hos unga kvinnor.
  • Prognos för cancerpatienter – Filosofie doktor Karri Seppä har specialiserat sig på bedömning av cancerpatienters överlevnad utgående från befolkningen. Han har utvecklat en kalkylmässigt effektiv statistisk-matematisk metod som på ett tillförlitligt sätt beräknar till exempel variationer mellan sjukvårdsdistrikt och kommuner vad gäller patienternas överlevnad.

 

Projektet Hyvä Päivä

Via Cancerstiftelsen understöder LokalTapiola även projektet Hyvä Päivä som främjar välbefinnandet hos ungdomar som är i risken att marginaliseras och aktiverar dem i deras vardag. Målgruppen i projektet är under 29-år gamla unga som står utanför arbets- och studielivet. Projektet som startade i Kajanaland på våren 2016 genomförs som aktiva kurser för grupper.

Målet med projektet Hyvä Päivä är att öka kännedomen om hälsosamma levnadsvanor hos unga som står utanför arbets- och studielivet, förbättra livskontrollen samt studie- och arbetsförmågan och minska risken att insjukna i folksjukdomar och cancer.

Tillbaka till LokalTapiola Åland