Hoppa till huvudinnehåll

Bonusarenan invigdes idag vid Övernäs skola

Tack vare samarbetet mellan Mariehamns bildningsnämnd, LokalTapiola Åland och Varuboden på Åland öppnades idag den nya multisportarenan vid Övernäs skola.

 

Varuboden på Åland vill vara med i ägarkundernas vardag inte bara genom att erbjuda ett förmånligt och enkelt handlande i Varubodens butiker utan också genom att möjliggöra motion för barn och ungdom. Varubodens målgrupp gällande sponsorering är faktiskt just barn och ungdom. Också LokalTapiola Åland betonar barn och ungdomar i sin sponsorering. Hälsa och välmående är en av grundstenarna i LokalTapiolas verksamhet, och eftersom grunden till ett friskt liv läggs redan i unga år är det viktigt att barn och ungdomar får möjlighet till lek och rörelse tidigt.

 

Både Varuboden och LokalTapiola anser att barn och ungdom dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och vara tillsammans. Därför byggdes multisportarenan invid ett skolcentrum och dessutom i Mariehamns centrum så att barnen och ungdomarna har sysselsättning under idrottstimmarna, rasterna och även på fritiden.

 

Varuboden på Åland och LokalTapiola Åland har finansierat byggandet av arenan tillsammans, ett samarbete som kändes naturligt eftersom bolagen är samarbetspartners redan från tidigare. Detta samarbete syns bland annat i form av samlandet av S-Bonus som en gemensam faktor, därav namnet Bonusarenan. Även samarbetet med Mariehamns bildningsnämnd och Övernäs skola har varit smidigt och givande. Allt som allt ett mycket lyckat projekt och ett bra exempel på hur man genom att slå ihop sina resurser kan skapa glädje för många i vardagen.

 

Vi önskar alla många fina stunder på Bonusarenan!

 

Varuboden på Åland         LokalTapiola Åland

Tillbaka till LokalTapiola Åland