Hoppa till huvudinnehåll

LokalTapiola Kapitalförvaltning fick pris som den mest hållbara kapitalförvaltaren

I SFR:s undersökning, som är avsedd för Institutionella investerare, fick LokalTapiola Kapitalförvaltning redan för tredje gången i rad priset som den bästa kapitalförvaltaren inom hållbara investeringar. LokalTapiola valdes till den bästa i både integreringen av hållbarheten i placeringsprocessen och ESG-rapporteringen.

LokalTapiola Kapitalförvaltning fick år 2020 priset för bästa kapitalförvaltare inom hållbara investeringar i en undersökning utförd av Scandinavian Financial Research (SFR) i serien för utmanare bland mindre kapitalförvaltare. LokalTapiola Kapitalförvaltning fick de bästa vitsorden bland alla kapitalförvaltare i Finland. Respondenterna var de 100 största finländska institutionerna.

– Priset är ett resultat av ett långsiktigt arbete, som svarar på de ökade utmaningarna inom hållbar utveckling. Vi satsar på att utveckla rapporteringen och att främja målen för hållbar utveckling vilket föranleds av våra institutionella kunders förväntningar och vårt mål att vara vägvisare inom hållbar utveckling i kapitalförvaltningsbranschen, säger Outi Kalpio som ansvarar för portföljförvaltning och ESG på LokalTapiola Kapitalförvaltning.

Under de senaste åren har vi utbildat styrelserna och intressegrupperna för flera institutionella investerare i förverkligandet av hållbara investeringar. Investerarna uppskattade också LokalTapiolas kunnande inom dessa tjänster och våra kunder gav oss betyget utmärkt. Enligt Kalpio är hållbarheten i investeringsverksamheten inte svartvit och därför spelar gemensamma diskussioner som baserar sig på investerarens egna värden en viktig roll när man fastställer investerarens egna principer för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling genom att påverka

I LokalTapiola gäller hållbar investering omfattande olika tillgångsklasser. Utöver bedömningar av börsbolagen gör portföljförvaltarna som stöd för placeringsbesluten också egna analyser till exempel av företagsobligationer, fonder och fastighetsinvesteringar samt av de fondsamarbetspartner vi anlitar i aktie-, ränte- och kapitalplaceringar.

Vi arbetar för att främja hållbar utveckling genom att också påverka våra investeringsmål både på bolagsstämmor, företagsmöten och möten med samarbetspartners samt via samverkansprojekt. LokalTapiola strävar aktivt efter att främja hållbar utveckling och bekämpa klimatförändring genom att bland annat begränsa investeringar i koldioxidintensiva branscher och i energiproduktion som använder stenkol eller torv.

– Jag vill rikta ett stort tack till LokalTapiolas hela placeringsorganisation och framför allt till våra kunder, tillsammans med vilka vi från år till år utvecklar allt bättre betjäning. Det erkännande vi har fått från våra kunder under många år förpliktar oss också att fortsätta vårt arbete som vägvisare, säger Satu Norhomaa som ansvarar för LokalTapiolas institutionella kunder.

LokalTapiola Kapitalförvaltning var bland de första finländska kapitalförvaltare som tillägnade sig verksamhetssätten för hållbara investeringar i sin placeringsverksamhet. LokalTapiola Kapitalförvaltning har sedan år 2010 förbundit sig till att iaktta FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

LokalTapiola Kapitalförvaltning betjänar utöver institutionella investerare även privatkunder. Privatkunderna har tillgång till LokalTapiolas belönade fonder och Private Banking kapitalförvaltningstjänster.

Tillbaka till LokalTapiola Åland