Hoppa till huvudinnehåll

LokalTapiola: Hushållens förmögenhet har ökat med över 4 000 euro på ett år – den ekonomiska tillväxten i Finland tar fart i slutet av året

Enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings nya Översikt över ekonomi och förmögenhet har förmögenheten för de finländska hushållen tack vare de stigande börskurserna ökat i genomsnitt med över 6 000 euro på fyra år. För att kompensera värdeminskningen på bostäder utanför huvudstadsregionen, borde man ha sparat i genomsnitt 100 euro per månad.

Tack vare placeringsavkastningarna, ökade förmögenheten för de finländska hushållen bra under sista kvartalet i fjol. Enligt förmögenhetsindexet för hushållen, som LokalTapiola Kapitalförvaltning räknat ut, ökade hushållens förmögenhet i hela landet med 1,8 procent i slutet av fjolåret.

Under hela året avkastade hushållens förmögenhet 2,3 procent, vilket är den andra bästa glidande avkastningen för ett år i indexets historia. I förmögenhetsindexet som LokalTapiola Kapitalförvaltning räknat ut ingår hushållens egna bostäder, depositioner, fonder och börsaktier.

Tillgångarna som förmögenhetsindexet följer, omfattar i genomsnitt 67 procent av hushållens totala förmögenhet.

– Avkastningsindexet för hushållens förmögenhet berättar om marknadskrafternas inverkan på utvecklingen av förmögenheten. Att förmögenheten i huvudsak koncentreras till den egna bostaden leder till att verksamhetsmiljön för den egna ekonomin lokalt kan vara mycket annorlunda än genomsnittligt i hela landet, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

– Det finns också skäl att beakta att förmögenheten inte enbart är utsatt för marknadskrafterna, utan man kan genom att spara och placera ändra ödet för den egna ekonomin.

Kursuppgångar i placeringar har ökat förmögenheten

Det finns ändå tydliga regionala skillnader i hur hushållens förmögenhet har ökat. I huvudstadsregionen har förmögenheten ökat klart mera än i övriga landet tack vare de högre bostadspriserna och det höga beloppet av finansieringstillgångar.

– En stor del av förmögenhetsutvecklingen förklaras av utvecklingen i bostadspriserna. Under det senaste året har de största värdeökningarna gällt egnahemshusen i huvudstadsregionen vilket även har fått stöd av de hemorienterade ändringarna i beteendet på grund av coronakrisen. Egnahemshusen har dock redan tidigare betett sig mycket cykliskt, så man kan inte invagga sig i tron att värdeökningen kommer att fortsätta, säger Nummiaro.

– Bostadsmarknaderna är inte ens i tillväxtcentra immuna mot eventuella ekonomiska kriser, så det lönar sig att diversifiera förmögenheten även till andra marknader.

Enligt Nummiaro har värdet för den egna bostaden sjunkit med cirka 500 euro per hushåll på fyra år i hela landet. Finansieringstillgångarna dvs. i praktiken börsaktierna och fonderna har samtidigt avkastat cirka 7 100 euro per hushåll. Förmögenheten har således ökat med cirka 6 600 euro per hushåll till följd av marknadskrafterna.

– Genom att månadsspara i andra placeringsobjekt kan man förbereda sig på att bostadens värde minskar. Annanstans i Finland än i huvudstadsregionen borde man ha sparat i genomsnitt 100 euro per månad för att neutralisera bostadens värdeminskning. I östra Finland skulle sparbehovet ha varit 236 euro per månad. I dessa värden har inte beaktats avkastningar på besparingar. Besparingarna diversifierar den totala förmögenheten även till andra inkomstkällor än till de lokala bostadsmarknaderna.

Hushållen, nettoexporten och den offentliga efterfrågan stöder den ekonomiska tillväxten

LokalTapiola Kapitalförvaltnings Översikt över ekonomi och förmögenhet visar även LokalTapiolas prognoser om utvecklingen av Finlands bruttonationalprodukt, inflation och arbetslöshetsgrad.

Enligt LokalTapiolas prognos blir Finlands ekonomiska tillväxt 2,6 procent under pågående år. Enligt prognosen ökar ekonomin nästa år med 2,3 procent och med 1,4 procent år 2023.

– Ännu i vinter påverkas vi av restriktioner och fysisk distansering men våren och vaccineringarna uppmuntrar till att uppfylla de uppdämda konsumtionsbehoven, säger Nummiaro.

– Utöver hushållens konsumtion stöder också nettoexporten och den offentliga efterfrågan ekonomisk tillväxt år 2021, men investeringarnas påverkningar syns först nästa år.

Nummiaro tror att Finlands ekonomi kommer att återvända till sin tidigare toppnivå under årets sista kvartal. Efter finanskrisen tog det tio år för den finländska ekonomin att uppnå samma nivå som före finanskrisen. För ekonomin skulle det således ta betydligt kortare tid att återhämta sig efter coronakrisen, men osäkerheten är lika stor.

Hushållen har en viktig roll i den ekonomiska återhämtningen men coronakrisen har inte behandlat hushållen jämlikt. För en del har skuldproblemen tillspetsats även om det för hushållen som helhet har blivit rekordmycket pengar över att spara.

Många har varit tvungna att använda sina besparingar bland annat på grund av arbetslöshet. Det ser dock ut som om arbetslösheten skulle lätta i år. Enligt LokalTapiolas prognos sjunker arbetslöshetsgraden till under 8 procent.

LokalTapiola förväntar sig att inflationen normaliseras till 1,2 procent i år.

Tillbaka till LokalTapiola Åland