Hoppa till huvudinnehåll

LokalTapiolas fondöverföring framskrider – placeringsverksamheten utvecklas

Den överföring av administrationen av fonderna, som LokalTapiola och S-Banken meddelade om i somras, inleds stegvis under hösten. De första överföringarna verkställs 12.11.2021. LokalTapiolas fondkunder kommer att gynnas av ett mera omfattande fondurval och av den kostnadseffektivitet som överföringen medför på lång sikt. Fondöverföringarna kräver inga åtgärder av fondandelsägarna.

LokalTapiola och S-Banken berättade i juni att de har avtalat om att överföra administrationen av LokalTapiola-fonderna till fondbolaget Seligson & Co som LokalTapiola äger. Finansinspektionen har 27.9.2021 beviljat tillstånd för överföringen samt bekräftat de nya stadgarna för fonderna vilka träder i kraft i samband med överföringen.

Fondandelsägarna får i början av oktober ett personligt brev med information om ändringarna.

Överföringarna verkställs tre olika dagar: 12.11, 26.11 och 3.12.2021. Tidigare har S-Banken Fondbolag Ab (tidigare FIM Kapitalförvaltning Ab) ansvarat för administrationen av LokalTapiola-fonderna.

Till följd av arrangemangen kommer kapitalet i de fonder som administreras av fondbolaget Seligson & Co, som ägs av LokalTapiola, att stiga till nästan sju miljarder euro och LokalTapiola blir ett av Finlands största fondhus. Överföringen av LokalTapiola-fondernas administration möjliggör bättre förutsättningar för att utveckla fondverksamheten på lång sikt och förbättrar de spar- och placeringslösningar som produceras för våra kunder.

– LokalTapiola utvecklar aktivt och långsiktigt sina tjänster genom att lyssna på kunderna. Ett mål med överföringen av fondadministrationen är att möjliggöra utvecklingen av LokalTapiolas tjänster för att allt mera motsvara kundernas önskemål. Ett eget fondbolag medför fler möjligheter att bygga upp högklassiga, kostnadseffektiva och hållbara placeringstjänster och lösningar för våra kunder, säger Kapitalförvaltningens verkställande direktör Samu Anttila.

Överföringen gäller 28 fonder med ett fondkapital på över fyra miljarder euro. LokalTapiolas och Seligson & Co:s fonder har sammanlagt över 200 000 andelsägare.

– I sin nya strategi betonar LokalTapiola-gruppen starkt utvecklingen av ekonomiska tjänster i enlighet med kundernas önskemål. Fondöverföringen är en fortsättning på vårt förvärv av Seligson & Co förra året. Till följd av överföringen blir vår verksamhet tydligare, vårt tjänsteutbud utvidgas och kostnadseffektiviteten förbättras, vilket också alltid i slutändan främjar ägarkundens fördel, säger Anttila.

Överföringsavtalet för administrationen gäller inte fonderna LokalTapiola ESG Dividend Finland och LokalTapiola ESG Växande Marknader. Andelsägare i dessa fonder får ett personligt brev med information om ändringarna.

Läs mer om våra placeringstjänster

Du har väl koll på LokalTapiolas utbud av spar- och placeringstjänster? Vi erbjuder ett prisbelönt fondutbud, placeringsförsäkringar och och olika typer av livförsäkringar – något för alla personer och situationer.

Läs mer om LokalTapiolas placeringsalternativ här.

Tillbaka till LokalTapiola Åland