Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Karta på LokalTapiola Sydkustens verksamhetsområde och dess verksamhetsställen Mariehamn, Korpo, Nagu, Pargas, Dalsbruk, Kimito, Hangö och Ekenäs.

LokalTapiola Åland är en del av LokalTapiola Sydkusten, som har sitt huvudkontor i Pargas och ett verksamhetsområde som sträcker sig längs den huvudsakligt svenskspråkiga kusten från Ekenäs och Kimito till Åbolands skärgård och Åland. Hela personalen på drygt 40 personer, varav 6 jobbar inom LokalTapiola på Åland, har svenska som modersmål. LokalTapiola Sydkusten är i sin tur ett av 19 självständiga, regionala försäkringsbolag inom LokalTapiola-gruppen. Vi är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket betyder att vi ägs till 100 % av våra kunder. Läs mer om LokalTapiola-gruppen här.

Vi erbjuder en bred portfölj av försäkringar till privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. Utöver skadeförsäkringar för t.ex. hem och bilar erbjuder vi liv- och pensionsförsäkringar samt placerings- och spartjänster. Vår samarbetspartner i arbetspensionsfrågor är Elo och vi har ett nära samarbete med S-Gruppen, bland annat gällande det faktum att även LokalTapiolas försäkringar ger S-Bonus. LokalTapiola äger också fondbolaget och kapitalförvaltaren Seligson & Co.

Vadå ”livstrygghet” och ”egenförmån”?

Vi på LokalTapiola vill vara mer än ett traditionellt försäkringsbolag, och därför kallar vi oss själva för ett livstrygghetsbolag. Med begreppet livstrygghet menar vi att vi vill hjälpa alla våra kunder inom de tre delområdena hälsa, ekonomi och trygghet. När du som kund samlar dina försäkrings- och placeringsärenden hos oss vill vi dessutom belöna dig genom vår samlingsrabatt: Egenförmån.

Hälsa: Vi vill hela tiden hjälpa dig att må bra och därför utvecklar vi hela tiden nya tjänster för att hjälpa dig. Vi äger en stor del av hälsovårdsbolagen Mehiläinen och Pihlajalinna, och tillsammans med Mehiläinen har vi utvecklat den digitala läkartjänsten HälsoHjälpen, som ingår kostnadsfritt i alla våra personförsäkringar. Under 2019 lanserade vi också den digitala veterinärmottagningen DjurHjälpen som en del av våra djurförsäkringar. Vi är också nationell samarbetspartner med Finlands Röda Kors och tillsammans med dem har vi t.ex. anordnat första hjälpen-skolningar för både skolbarn och vuxna inom ramen för projektet Hjälteskolningar.

Ekonomi: Vi är en av Finlands största kapitalförvaltare och erbjuder ett brett utbud av placeringsförsäkringar, fonder och Private Banking. Flera av våra fonder har fått pris som Nordens bästa fonder och i jämförelser har vi valts till Nordens bästa kapitalförvaltare. Vi äger också fondbolaget och kapitalförvaltaren Seligson & Co, via vilka vi kan erbjuda nyskapande placeringsprodukter som ger ännu mer mervärde för våra kunder.

Trygghet: Vi är landets mest populära trafikförsäkringsbolag och genomför regelbundet kampanjer för att förbättra trafiksäkerheten. Vi har haft kampanjen om att minska mobiltelefonanvändandet i trafiken samt att ta det försiktigt kring övergångsställen, särskilt i samband med skolstarten. Varje år bjuder vi dessutom tiotusentals kunder på gratis granskning av deras brandsläckare.

Genom att samla dina försäkringar och placeringar hos LokalTapiola får du högre Egenförmån och därmed högre rabatt på dina försäkringar. Det finns fyra förmånsnivåer där den maximala rabatten är 17 %. Läs mera om vår Egenförmån här.

Historia

LokalTapiola-gruppen i sin nuvarande form grundades den 1.1.2013, då de två bolagen Lokalförsäkring och Tapiola fusionerades. På Åland finns långa anor från 1880-talet via Brändö försäkringsförening, som sedan 2012 är en del av LokalTapiola men inledde samarbetet med Lokalförsäkringsgruppen redan på 1990-talet. Sedan försommaren 2017 har LokalTapiola Åland stadigvarande verksamhet även i Mariehamn.

1770: Lokalförsäkrings rötter går tillbaka till 1770, då kung Adolf Fredrik stadfäste lagen om socknarnas brandstodsföreningar.

1857: Tapiolas historiska rötter går tillbaka till grundandet av Brandstodsbolaget år 1857.

1933: Lagen om ömsesidiga skadeförsäkringsföreningar stiftades. Under decenniernas lopp bildades lokala Lokalförsäkringsföreningar runtom i landet.

1982: Tapiolas föregångare Aura och Pohja fusionerades. Bolagsgruppens verksamhet som Tapiola började år 1984.

1983: Lokalförsäkring blev det gemensamma marknadsföringsnamnet för gruppen av lokalförsäkringsföreningar både nationellt och lokalt.

2012: LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia tillkännager sin fusion i december. Det nya arbetspensionsbolaget får namnet Elo.

Brändö Försäkringsförening blir en del av Lokalförsäkring genom en fusion.

2013: LokalTapiola startade officiellt sin verksamhet 1.1.2013 efter att Lokalförsäkring och Tapiola kommit överens om en fusion. Under 2013 framskred fusionen i de nybildade regionbolagen.

I juni beslutas att LokalTapiola Bank och S-Banken fusioneras och bildar den nya S-Banken.

2017: På självstyrelsedagen den 9 juni öppnar LokalTapiola Åland ett kontor i samband med den nyöppnade butiken Varuboden City på Torggatan i Mariehamn. Kontoret har två anställda.

2019: Den 1 januari övertar LokalTapiola Åland det frivilliga personförsäkringsbeståndet från Alandia Försäkring och inleder sin verksamhet i Alandias lokaler på Ålandsvägen 31 i Mariehamn. Personalstyrkan utökas till 8 personer, varav största delen består av den personal som tidigare jobbat på Alandias personförsäkringsavdelning.

2022: LokalTapiola tar över de lagstadgade olycksfallsförsäkringarna från Alandia och erbjuder härmed utvidgad service till våra företagskunder på Åland. Samtidigt övergår 5 anställda från Alandia till LokalTapiola.

Klicka här för en mer detaljerad historisk överblick.

Tillbaka till LokalTapiola Åland