Hoppa till huvudinnehåll

Skolorna börjar – hämta en reflexväst!

Hösten är här och skolorna börjar igen. Det betyder att det rör sig mycket barn och ungdomar i trafiken – både till fots och med cykel. Precis som de senaste åren uppmärksammar LokalTapiola trafiksäkerheten i samband med skolstarten både på Åland och i resten av Finland: Kom ihåg att ta det extra försiktigt i trafiken, särskilt på morgnarna då många är påväg till skolan!

Precis som tidigare år bjuder vi alla våra kunder på gratis reflexvästar, välkommen in och hämta till ditt/dina barn och dig själv på vårt kontor på Ålandsvägen 31!

 

Visste du att hela 76 % är oroliga över hur trygga övergångsställen är för barn påväg till skolan?

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit göra säger 76 % av finländarna att de är åtminstone ganska oroliga för hur tryggt övergångsstället är för barn som börjar skolan.

– Resultatet stärker uppfattningen att respekten för övergångsställena fortfarande inte är på den nivå den borde. Det har blivit lite av en vana i trafikkulturen att fotgängarna väjer för bilisterna trots att trafikreglerna säger att bilisterna måste ge väg åt dem som korsar eller har för avsikt att korsa ett övergångsställe. Nu när skolorna börjar är det åter mycket viktigt att lyfta fram de gemensamma spelreglerna i trafiken och även fundera över sitt körsätt, säger LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Enligt Nieminen är det vanligt vid olyckor vid övergångsställen att situationshastigheten är för hög och att iakttagelseförmågan är bristfällig. Enligt majoriteten av respondenterna i enkäten Vardagsgranskning beaktar bilister och cyklister inte tillräckligt övergångsställena och fotgängarna som rör sig på dem. Nu när skolorna börjar är Nieminen särskilt orolig över användningen av mobiltelefonen i trafiken.

– En trygg trafik förutsätter samspel, att man beaktar andra och växelverkan även på övergångsstället. Tyvärr är det rätt vanligt att bilister använder mobiltelefonen när de kör men även många fotgängare och skolelever använder den flitigt i trafiken. Särskilt unga skolelever som vänjer sig vid trafiken borde ha mobiltelefonen i ryggsäcken under resan så att den inte stör dem när de ska iaktta trafiken.

Många har upplevt farliga situationer på ett övergångsställe

Enligt resultaten av enkäten Vardagsgranskning har var tionde råkat ut för en olycka eller en farlig situation på ett övergångsställe. Var fjärde (24 %) har en rätt stark upplevelse av att råka ut för en farlig situation.

– Vad gäller skador på fotgängare som rör sig i trafiken har utvecklingen gått åt rätt håll under de senaste 10 åren. Trots det skadar sig fortfarande i genomsnitt 400 fotgängare och över 20 dör i trafiken varje år. Nu när hösten står för dörren och kvällarna blir mörkare är det bra att komma ihåg att nästan hälften av olyckorna som drabbar fotgängare sker när det är mörkt trots att trafikarbetet är mindre under den mörka tiden, säger Nieminen.

Resultaten framgår av undersökningen Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt och som genomfördes av Kantar TNS. Frågorna besvarades av 1 068 personer i augusti 2020. Deltagarna representerar den finska befolkningen i åldrarna 15-74 år.

Tillbaka till LokalTapiola Åland