Hoppa till huvudinnehåll

Fredagen den 13:e överraskar: Det inträffar färre skador än vad man kan tro

Enligt LokalTapiolas skadeutredningar är antalet skador fredagen den 13:e klart färre jämfört med övriga fredagar.

Vid en granskning av skadorna som inträffat för LokalTapiolas privatkunder gjordes en överraskande iakttagelse gällande fredagen den 13:e. Enligt utredningen inträffade det nämligen 35 procent färre skador för våra personkunder under fredagen den 13:e än under årets övriga fredagar.

-Fredagen den 13:e har en överraskande stor minskande effekt på personkundernas skadeantal. Även internationellt har försäkringsbolagen gjort liknande iakttagelser – att det inträffar färre skador, berättar LokalTapiolas aktuariedirektör Janne Kaippio som ansvarat för utredningen.

LokalTapiola undersökte de senaste nio årens skador för privatkunder. I utredningen drog man nytta av maskininläsning som korrigerar för andra variabler som vanligtvis påverkar skadeantalet bland annat ålder, boningsort, kön och försäkringsgren, så att dessa inte påverkar resultatet.

-Resultaten var relativt tydliga och de gäller alla försäkringsgrenar för personkunder, såsom trafik-, hem- och reseförsäkringar. Ett undantag från detta är företagarna, för vilka det enligt försäkringsuppgifterna inträffar lika många skador fredagen den 13:e som övriga fredagar, konstaterar Kaippo.

När man talar om eurobelopp är inverkan av fredagen den 13:e på skador nästan en halv miljon euro.

– Orsakerna till de mindre skadebeloppen är svåra att uppskatta, men sambandet till kalenderdagen är tydlig i ljuset av utredningen. Fredagen den 13:e kan medvetet eller omedvetet inverka på människornas beteende, men vår analys ger tyvärr inga svar på detta, säger Kaippio.

Tillbaka till LokalTapiola Åland