Hoppa till huvudinnehåll

Tips för företagare: Försäkra de saker som du inte klarar av med företagets kontanta medel

I fjol grundades ett par hundra fler nya företag i Finland än året före. Många nyföretagare kan dock stå handfallna inför sina försäkringsärenden. Många företagare kommer inte att tänka på att många försäkringar är förmånligare och mer omfattande då de tecknas av ett företag och inte som privatperson. Företagaren borde framförallt fundera på de risker som man inte skulle klara av med företagets kontanta medel.

Coronaåret 2020 fick finländarna att grunda fler företag än tidigare. Enligt Patent- och registerstyrelsen grundades över 200 stycken fler nya företag än år 2019. Totalt registrerades 38 500 nya företag i registret, varav de flesta är aktiebolag. För en nyföretagare lönar det sig att genast i början fästa uppmärksamhet på några viktiga försäkringsärenden.

– Det lönar sig för företagaren att fundera på riskerna i anslutning till verksamheten och vilka effekter de har på affärsverksamheten och framför allt på det egna livet. Det är lätt att försäkra telefoner och apparater och om de går sönder kan du ändå fixa det bara genom att visa kreditkortet i telefonbutiken, säger LokalTapiola Nylands kundrelationschef Teemu Sairanen som har specialiserat sig på företagsförsäkringar.

– Det finns många risker i företagsverksamheten som man inte klarar genom att vifta med kreditkortet. Försäkringar för företagets verksamhet och egendom lönar det sig att säkerställa sig om att de säkert kommer att omfatta alla de värsta skadorna, fortsätter Sairanen.

FöPL-försäkringen är grunden

Företagarens pensionsförsäkring dvs. FöPL-försäkringen nämns ofta som företagarens viktigaste försäkring. En sådan ska tecknas när förvärvsinkomsterna överstiger 8 063,57 euro per år. Trots namnet så tryggar den även utkomsten i andra situationer än bara under pensionstiden.

– Även om en företagare tekniskt sett borde klara sig med enbart en FöPL-försäkring så räcker det ändå inte i verkligheten. Inom vissa branscher kan man till exempel allmänt kräva ansvarsförsäkringar, som till sin natur ändå är frivilliga. Men det finns också mycket annat: Vi har till exempel märkt att företagare i allmänhet glömmer att försäkra sig själva.

Att försäkra sig själv är en sak som många nyföretagare lätt sparar på och förlitar sig på god tur. Teemu Sairanen uppmanar oss att gå igenom försäkringarna och se om man har onödiga försäkringar och om man i stället kunde satsa på det egna personskyddet. Han skulle inte till exempel själv använda sin försäkring för att reparera mobilskärmen.

– Företagaren har i princip möjlighet att bygga upp ett bättre skyddsnät med frivilliga försäkringar än vad en arbetstagare enbart inom ramen för sin anställning och lagstiftningen har.

Som ett av de viktigaste rekommenderas en olycksfallsförsäkring för företagare. Den ersätter kostnader och inkomstbortfall som orsakas av olycksfall och yrkessjukdomar som drabbar företagaren. För att trygga uppehället rekommenderas också en sjukkostnadsförsäkring kompletterad med livförsäkring och skydd vid arbetsoförmåga, eftersom en företagares sjukfrånvarodagar blir mycket dyra.

– En arbetstagares frånvaro beräknas kosta i genomsnitt 350 euro per dag. Det är nästan omöjligt att räkna hur mycket en företagares frånvaro skulle kosta. Därför skulle det vara mycket viktigt att snabbt få vård när man insjuknar, säger Sairanen.

Försäkringar ger skatteförmåner

Största delen av personförsäkringarna för företagare är helt avdragsgilla i beskattningen av aktiebolag, öppet bolag och kommanditbolag. För en företagare lönar det sig inte annars heller att först betala skatt på den egna lönen och först därefter köpa en försäkring.

– Det är förmånligare att teckna en försäkring via företaget än som privatperson. För företag erbjuds också sådana försäkringar som en privatperson inte kan teckna. Vid gruppförsäkringar för att trygga hälsan och pensionen eller för att komplettera socialskyddet för personalen frågas till exempel inte hälsouppgifter. Och å andra sidan kan ett företag behöva kostnader som kan dras av från resultatet för affärsverksamheten. Detta minskar företagets skatter.

Det är viktigt med ett tidsenligt försäkringsskydd

Försäkringar är centrala ärenden i företagsverksamheten vilka alltid borde uppdateras när det sker ändringar i verksamheten. Vi rekommenderar att man regelbundet ska diskutera försäkringarna med en expert, till exempel med ett eller två års mellanrum. Speciellt när man börjar verksamheten kan försäkringsärenden bli aktuella oftare än detta.

– Särskilt när det sker ändringar i verksamheten till exempel att man expanderar utomlands, ingår nya samarbetspartnerskap, väljer nya underleverantörer eller avlönar personal, kan det enligt Sairanen vara bra att uppdatera försäkringarna.

Beakta åtminstone följande försäkringar:

  • FöPL-försäkring, när arbetsinkomsten är över 8 063,57 euro / per år
  • FöPL-försäkring gör det möjligt att teckna en olycksfallsförsäkring för företagare
  • Branschspecifika obligatoriska försäkringar, t.ex. patientförsäkring eller miljöförsäkring.
  • Frivilliga företagarens sjukkostnadsförsäkring + livförsäkring och skydd vid arbetsoförmåga
  • Om du betalar lön till arbetstagare; ArPL-försäkring och olycksfallsförsäkring

Läs mer om försäkringar för företagare här.

Tillbaka till LokalTapiola Åland