Hoppa till huvudinnehåll

Vintersemesterperioden syns som en topp i antalet olycksfall – reseförsäkringen ger också skydd under resor i hemlandet

Olycksfallen vid slalomåkning, längdskidåkning och andra utomhusaktiviteter ökar i allmänhet betydligt under vintersemestrarna. I år ligger utlandsresorna på is, men många rör sig inom Finland eller planerar en inrikesresa. Reseförsäkringen gäller också på skidresor eller i en hyrstuga i hemlandet, när destinationsorten är över 50 kilometer från hemmet eller den egna fritidsbostaden. Nedan finns tips för en trygg semester.

Skolornas vintersemestrar pågår i södra Finland och fortsätter i övriga Finland under de närmaste veckorna. Det inträffar olycksfall i skidspåren, på isen och i backarna och detta märks också i LokalTapiolas ersättningstjänster där antalet kontakter som gäller olycksfall vanligtvis ökar under vintersemesterperioden.

Många har som försiktighetsåtgärd undvikit resor under coronaåret, men å andra sidan finns det i vinter gott om utomhusaktiviteter i hela Finland och att bo i egen hyrstuga är tryggt.

LokalTapiolas specialist inom privatolycksfall Henrik Ekman berättar att fall, sammanstötningar och att man vinglar till är typiska olycksfallsskador i vintersporter. Vanliga skador är försträckningar och bristningar samt kontusioner och olika frakturer i extremiteterna.

– Vid fall i backar och spår kan handleder, axlar och knän prövas. I vissa fall uppstår också försträckningar i ryggen och huvudskador till följd av fall. Antalet allvarliga huvudskador i slalombackarna har till all lycka minskat då allt fler använder hjälm, men även på plan mark är det viktigt att vara försiktig så att man inte halkar.

Läs mer: Såhär förbereder sig finländarna på halka – ”Snön kan också överraska inomhus”

Många olycksfall som är typiska under vintersemesterperioden skulle kunna undvikas med lite försiktighet.

– Många försträckningar kunde undvikas om man skulle värma upp sig ordentligt före man skidar eller skrinnar. Speciellt om det har gått länge sedan man senast skidade eller åkte slalom lönar det sig att känna sig för och framskrida enligt de egna kunskaperna. För utmanande skidspår, backar och alkoholanvändning ökar risken för olycksfall, säger Ekman.

Reseförsäkring som hjälp även på inrikesresor

Reseförsäkringen gäller även omfattande på resor inom Finland. Från resenärförsäkringen kan enligt villkoren till exempel ersättas kostnader vid sjukdom eller olycksfall eller kostnader för avbruten resa.

Många kunder som kontaktar LokalTapiola funderar just nu på om reseförsäkringen gäller i Finland. Antalet frågor som gäller detta har ökat under coronatiden, när fritiden har tillbringats inom Finlands gränser.

– I Finland gäller reseförsäkringen på resmål som är över 50 kilometer från hemmet, arbetets- eller studieplatsen eller fritidsbostaden. I praktiken gäller till exempel försäkringen i allmänhet under vintersemestern som tillbringas i en hyrstuga eller på en skidort som ligger på ett par timmars bilfärd från hemmet. Det väsentliga är att inkvarteringsstället inte används regelbundet av dig själv eller din familj, säger Ekman.

Reseförsäkringen gäller inte i en bostad eller en fritidsbostad som ägs av make/maka eller annan person som bor i samma hushåll, för då är man inte på resa. Vårdkostnaderna för olycksfall och sjukdomar som inträffar på sådana resmål, såsom i din egen stuga, kan dock ersättas från privat olycksfalls- eller sjukkostnadsförsäkring.

– Försäkringen ersätter också ett coronatest, om man under semestern får symtom som tyder på corona och läkaren anser ett coronatest nödvändigt. Det är bra att också med låg tröskel göra testet på semestern och att komma ihåg att hålla avstånd. Även i övrigt rekommenderar vi att man ska följa myndigheternas anvisningar, säger Ekman.

Om man blir sjuk redan före semestern börjar, kan reseförsäkringen ersätta kostnader för annullerad resa.

– Reseförsäkringen ersätter kostnader för annullering av resa ifall den försäkrade eller dennes nära anhöriga insjuknar plötsligt och oförutsett. Även allvarliga olycksfall och som värst en nära anhörigs dödsfall är orsaker som ersätts som annullering av resa. Vi ersätter annulleringskostnader till den delen som researrangören inte i första hand ansvarar för dem, berättar Ekman.

Gör så här vid olycksfall:

  • Vid allvarliga skador ring alltid 112. Sådana skador är till exempel skador mot huvudet, medvetslöshet, svåra andningsproblem, kraftig blödning och om extremiteten tydligt är i felaktigt läge. Ladda på förhand ner appen 112 Suomi, via appen får Nödcentralen direkt platsinformationen till olycksplatsen när du tillkallar hjälp.
  • Om du sportar ensam, meddela alltid någon var du är. Ha gärna mobilen med dig om du rör dig ensam eller även i sällskap på områden med lite trafik.
  • Förhindra förfrysning. Lämna inte att ligga länge i snön efter att du har skadats.
  • I samband med skador i extremiteterna, dvs. hand- och benskador, ska du hålla den skadade extremiteten så orörligt som möjligt, om möjligt i upphöjt läge och stöda med ett förband. Vid behov kan du fast använda halsduken. Du kan också kyla det skadade området, men lägg inte is eller snö direkt mot huden.

Som kund i LokalTapiola kan du i hälsoärenden kontakta distansläkartjänsten HälsoHjälpen. HälsoHjälpen är avsedd för LokalTapiolas barn-, sjukkostnads-, olycksfalls- och reseförsäkringskunder och i tjänsten betjänar sjukvårdare och läkare varje dag kl. 7-23. Vid behov hänvisas du till en läkare. HälsoHjälpen kan användas både via applikation och via webbläsare.

Tillbaka till LokalTapiola Åland