Hoppa till huvudinnehåll

LokalTapiola på Åland 2020 – lokal betjäning och nya moderna tjänster gav tillväxt

(Pressmeddelande 12.3.2021)

LokalTapiola Sydkusten och LokalTapiola Åland klarade pandemiåret bra, men det var ett annorlunda år för bolagets kunder. En lokal närvaro och smidig service på Åland i kombination med goda möjligheter till ett helhetsförsäkringsskydd har uppskattats av de åländska kunderna.

LokalTapiola Sydkustens verksamhet grundar sig på personlig betjäning av en lokal personal, även i digitala kanaler. Bolaget sysselsätter ca. 40 personer, varav 7 på Åland, och har förutom i Mariehamn och på Brändö kontor på sju orter, från Ekenäs i öst till Åland i väst. Åland var ett av bolagets starkaste tillväxtområden: Vi har nu drygt 10 000 personförsäkringskunder och antalet försäkrade fordon på Åland ökade från drygt 700 till över 1000 under 2020, berättar Lukas Augustsson som ansvarar för verksamheten på Åland.

Också LokalTapiola Sydkusten som helhet lyckades växa år 2020, även på orter där marknadsandelen redan är betydande. De totala försäkringspremieintäkterna ökade med 4,1 %, både genom ökade marknadsandelar och genom att bredda försäkringsskyddet för kunderna. Totalresultatet för LokalTapiola Sydkusten år 2020 var knappt 1,2  miljoner euro, berättar verkställande direktör Kristian Nygrén. Det positiva resultatet berodde på tillväxt i kombination med minskad skadefrekvens och fina placeringsavkastningar. Skadefrekvensen inom både fordons- och sjukkostnadsförsäkringar minskade som följd av en minskad aktivitet i samhället, medan efterfrågan på distansläkartjänster ökade.

Ett lokalt bolag gynnar närsamhället på många sätt

Överskottet från LokalTapiola Sydkustens verksamhet används till förmån för ägarkunderna genom rabatter, kundåterbäringar och utveckling av tjänsterna. Bolaget som ägs av de lokala försäkringskunderna har en solvens på över 280 % av solvenskraven, vilket möjliggör en fördelaktig prissättning också framöver. Drygt 30 % av LokalTapiola Sydkustens ägarkunder bor på Åland, och till de åländska kunderna utbetalades under året ersättningar för sammanlagt 2289 skador. Dessutom gav vi samlingsrabatter till ett värde av 1,4 miljoner € och utbetalade över 400 000 € som S-bonus.

För att bekämpa coronavirusets effekter skänkte LokalTapiola våren 2020 nationellt en miljon euro till Finlands Röda Kors. Av detta bistod Sydkusten med 30 000 €, som främst gick till Röda Korset på Åland och i Åboland. Vi stöder också fortlöpande närsamhället genom sponsorering av idrott och kultur, berättar Augustsson. Tillsammans med Röda Korset utbildade vi också under hösten 150 åländska skolungdomar i första hjälpen och trots att våra årliga brandsläckargranskningar tvingades utföras på smittsäkert sätt granskades över 3000 släckare på vårt verksamhetsområde, varav över 300 på Åland.

Efterfrågan på HälsoHjälpen och frivilliga personförsäkringar ökade

Utvecklingen i samhället ledde till att många tecknade ett frivilligt personförsäkringsskydd som ger möjlighet till privat vård. I slutet av året hade ungefär hälften av LokalTapiola Sydkustens ungefär 30 000 kunder en frivillig personförsäkring. Den digitala HälsoHjälpen-tjänsten blev allt populärare, då den ger möjlighet till högklassig distansvård utan fysiska kontakter. Under år 2020 utvidgades distansvården också till husdjur via nya DjurHjälpen, som erbjuder veterinärvård på distans för djur som har en försäkring.

LokalTapiola-gruppen köpte under hösten 2020 fondbolaget Seligson & Co för att stärka tjänsteutbudet inom sparande och placerande. Seligson & Co förvaltar cirka två miljarder euro i sina fonder. Framöver kommer LokalTapiolas kunder att kunna dra nytta även av Seligsons utbud och kompetens utöver LokalTapiolas befintliga tjänster, vilket enligt Augustsson är ett intressant nytt alternativ för alla ålänningar som vill spara och placera.

 

Tilläggsuppgifter

Lukas Augustsson, tjänstechef Åland, +358 40 505 3057, lukas.augustsson@lokaltapiola.fi

Kristian Nygrén, verkställande direktör, +358 40 507 0699, kristian.nygren@lokaltapiola.fi  

 

Info om LokalTapiola-gruppens resultat och andra försäkringsrelaterade nyheter finns att läsa på följande adress: https://www.lahitapiola.fi/sv/om-lokaltapiola/nyhetsrum/nyheter-och-meddelanden/nyheter

Tillbaka till LokalTapiola Åland