Hoppa till huvudinnehåll

Skydd vid allvarlig sjukdom för barn – trygghet för hela familjen

Med hjälp av försäkringen Skydd vid allvarlig sjukdom för barn kan du förbereda dig på situationer då barnets insjuknande tillfälligt eller bestående kan bli en belastning för familjens ekonomi och vardag.

Förutom en vanlig personförsäkring som täcker vårdkostnader för ditt barn, kan du från försäkringen Skydd vid allvarlig sjukdom för barn få:

  • Dagpenning under barnets sjukhusvistelse eller för sjukdomstiden därefter
  • Ersättning för bestående men orsakade av både olyckor och sjukdomar
  • Engångsersättning om barnet konstateras ha en av de allvarliga sjukdomarna som fastställts i villkoren
  • Om det värsta inträffar betalas dödsfallsersättning på basis av försäkringen, oavsett om det gäller olycksfall eller sjukdom.

Varför teckna försäkringen utöver eller i stället för barnets vanliga vårdkostnadsförsäkring?
  • Även om du får mycket bra vård orsakar en allvarlig sjukdom andra kostnader och inkomstförluster som samhällets stöd eller andra försäkringar inte täcker
  • Du får andrum för att ordna vardagen och kan koncentrera dig på barnet, även om det som nu känns omöjligt skulle inträffa
  • Du får ekonomisk trygghet för att klara dig i den svåra situationen
  • Du vill komplettera det skydd som samhället ger
  • En allvarlig sjukdom påverkar även barnets framtid. Då behöver barnet själv en ekonomisk trygghet.

Alla alternativ innehåller också dagpenning 55 euro/dag och dödsfallsersättning 15 000 euro.


Öppna eller ladda ner försäkringsmaterial:


Intresserad? Lämna en kontaktbegäran så berättar vi mer!

Du kan också komma in till vårt kontor, ringa, eller skicka ett mail.

"*" indicates required fields

Villkor*
Tillbaka till LokalTapiola Åland