Hoppa till huvudinnehåll

LokalTapiola växer på Åland och utvecklar sina placeringstjänster

LokalTapiola Sydkusten har haft en bra start på året och har gjort ett utmärkt halvårsresultat. Försäkringsverksamhetens nettoresultat blev 0,7 miljoner euro och totalresultatet inklusive placeringsverksamhetens avkastningar 3,3 miljoner euro. Bolaget har vuxit också på Åland.

På Åland har LokalTapiolas försäkringsbestånd vuxit 2,7 % sedan årsskiftet, berättar Lukas Augustsson, som ansvarar för verksamheten på Åland. Åland är ett av LokalTapiola Sydkustens starkaste tillväxtområden och vi har nu ca. 10 000 personförsäkringskunder och över 1000 försäkrade fordon på Åland.

Premieinkomsten av skadeförsäkringen i bolaget var sammanlagt 9,2 miljoner euro Q1-Q2 år 2021 och premietillväxten jämfört med motsvarande halvårsperiod föregående år var 3,3 procent, berättar vd Kristian Nygrén. Den positiva utvecklingen av premieinkomsten grundar sig på lojala kunder samt på att många har tecknat helt nya försäkringar. Utvecklingen i samhället har bl.a. lett till att många åländska företagare vill kartlägga sitt social- och personförsäkringsskydd, tillägger Augustsson.

Överskottet från LokalTapiolas verksamhet används till förmån för ägarkunderna bl.a. genom kundåterbäringar och förmånlig prissättning. Till kunderna på Sydkusten och Åland betalades 5,3 miljoner euro ersättningar för 4517 skador under halvårsperioden (ca 1300 enskilda kunder på Åland fick ersättningar under halvårsperioden). Bolagets kunder gottgjordes under halvårsperioden med helhetskundförmåner på 0,8 miljoner euro (i form av rabatter) och 0,2 miljoner euro som S-gruppens bonus för försäkringspremierna.

Det lokala samhället och den regionala utvecklingen är mycket viktigt för oss. Vi är ett lokalt bolag och en betydande arbetsgivare och skattebetalare på Åland. Vi  har under början av året också understött många lokala föreningar och samhällsnyttiga projekt, berättar Augustsson.

LokalTapiola-gruppen köpte fondbolaget Seligson & Co på hösten för att stärka sina spar- och placeringstjänster. LokalTapiola-gruppen avstår samtidigt från sina aktier i S-Banken. Enligt Lukas Augustsson innebär detta många nya alternativ för alla ålänningar som vill spara och placera.

LokalTapiola fortsätter samarbetet med S-gruppen. Vi har under våren ingått ett fortsättningsavtal om bonussamarbete med S-gruppen och våra kunder får även framöver S-bonus för LokalTapiolas försäkringspremier.

 

Tilläggsuppgifter

Lukas Augustsson, tjänstechef, +358 40 505 3057, [email protected]

Kristian Nygrén, verkställande direktör, +358 40 507 0699, [email protected]  

Info om LokalTapiola-gruppens resultat och andra försäkringsrelaterade nyheter finns att läsa på följande adress: https://www.lahitapiola.fi/sv/om-lokaltapiola/nyhetsrum/nyheter-och-meddelanden/nyheter

Tillbaka till LokalTapiola Åland