Hoppa till huvudinnehåll

Alandia planerar att sälja sitt lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd till LokalTapiola

Pressmeddelande
2.12.2021 kl.10

Alandia har undertecknat en avsiktsförklaring med LokalTapiola om att sälja sitt lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd jämte kundrelationer till LokalTapiola. Affären innebär inga förändringar för berörda kunders försäkringsskydd och kunderna behöver inte vidta åtgärder. För att affären ska kunna genomföras krävs godkännande av Finansinspektionen och båda parters bolagsstämmor.

Ikraftträdelsedagen för affären är avsedd att äga rum den 1 juli 2022. Personalen som hanterat Alandias lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd överförs som gamla arbetstagare och blir LokalTapiolas anställda fr.o.m. samma datum.

”Vi är mycket glada över att ha ingått en avsiktsförklaring med just LokalTapiola gällande försäljningen av vårt lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd. LokalTapiola betonade redan tidigt i säljprocessen vikten av en smidig övergång för både kunder och personal. Vi har haft ett bra samarbete med bolaget tidigare, då vi sålde vårt personligt olycksfalls- och reseförsäkringsbestånd till dem. I den tidigare överlåtelsen tog LokalTapiola ansvar för både kunder och personal på ett föredömligt sätt. Försäljningen av det lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbeståndet är en fortsättning för vår strategi att bli ett renodlat sjöförsäkringsbolag med visionen att bli en ledande europeisk sjöförsäkringsspecialist”, säger Alandias VD Tony Karlström.

LokalTapiola är en kundägd finanskoncern som säljer försäkringstjänster. LokalTapiola-gruppens produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkringar, investerings- och spartjänster. LokalTapiola servar sina kunder lokalt på svenska och finska.

”LokalTapiola servar företagskunder lokalt i hela Finland och genom köpet av Alandias olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd stärker vi vår position på Åland. Efter förvärvet kan vi betjäna åländska företagskunder mer heltäckande än tidigare genom vårt breda produktutbud, vår geografiska täckning och vårt omfattande nätverk av experter och partners”, säger LokalTapiolas affärsverksamhetsdirektör för lagstadgade personförsäkringar Juho Vilokki.

 

Mer information för media:

Tony Karlström
VD, Alandia
+358 40 509 4874
tony.karlstrom@alandia.com

Alandia är ett försäkringsbolag fokuserat på marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. Med över 80 års erfarenhet erbjuder Alandia de bästa sjöförsäkringslösningarna och skadeservicen till sina kunder på ett engagerat och ansvarsfullt sätt. Med huvudkontoret på Åland och kontor i Helsingfors, Stockholm och Göteborg sysselsätter Alandia ca 120 experter. alandia.com

 

Juho Vilokki
Affärsverksamhetsdirektör, Tjänsten för lagstadgade personförsäkringar, LokalTapiola
+358 50 535 5826
juho.vilokki@lahitapiola.fi

LokalTapiola
Vi är ett kundägt livstrygghetsbolag och betjänar privatpersoner, lantbruk, företagare, företag och organisationer. Vi ser till att våra kunder har ett rätt och ett tillräckligt skydd för hälsa, ekonomi och egendom.

LokalTapiola-gruppens produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerande och sparande. Vi är även en ansedd expert på riskhantering i företag och personalens arbetshälsa.Vi betjänar omsorgsfullt, personligt, digitalt, lokalt och ansvarsfullt i hela Finland.

Läs våra senaste nyheter och artiklar: www.lahitapiola.fi/uutishuone

 

Lukas Augustsson
Tjänstechef, LokalTapiola Sydkusten/LokalTapiola Åland
+ 358 40 505 3057
lukas.augustsson@lokaltapiola.fi

LokalTapiola Sydkusten är verksam i Västra Nyland, i Åboland och på Åland. Bolaget sysselsätter ca. 40 personer på 8 orter och har ungefär 30 000 kunder. Bolagets framgång grundar sig på en verksamheten som är skräddarsydd för regionens förhållanden samt på långa traditioner, fungerande tvåspråkighet och utmärkt lokal betjäning. LokalTapiola Åland är en del av LokalTapiola Sydkusten. På Åland har LokalTapiola ca. 10 000 kunder.

 

 

 

Tillbaka till LokalTapiola Åland