Hoppa till huvudinnehåll

Företagare, väntar du tillökning i familjen? Se över din FöPL-försäkring!

Grunderna för fastställande av moderskaps- och föräldrapenningförmånerna som Fpa betalar till företagare ändrades i början av år 2020 och familjeledighetsreformen som träder i kraft i augusti nästa år förbättrar ytterligare företagarnas ställning. Vi samlade tips om FöPL-försäkringen för företagare som väntar tillökning i familjen.

 

När en företagare får glada familjenyheter, funderar många på ärenden som gäller det egna uppehället samt om man kan arbeta under familjeledigheten. LokalTapiolas expert på företagarnas livstrygghet, Tuomo Mikolanniemi, uppmuntrar företagare till att vara uppmärksamma så att den FöPL-arbetsinkomst, som anmälts till arbetspensionsbolaget, motsvarar de verkliga inkomsterna. Speciellt företagarmammorna ska vara medvetna om att även FöPL-arbetsinkomsten för månaderna som föregår graviditeten påverkar familjedagpenningarna. Denna ändring trädde i kraft i början av 2020.

Till arbetsinkomsten räknas nuförtiden, för både löntagare och företagare, de 12 föregående månaderna på basis av vilka Fpa betalar familjedagpenningen.

– Utgångspunkten är att företagarens arbetsinkomst alltid ska motsvara den verkliga arbetsinsatsen, påminner Mikolanniemi.

Familjeledighetsreformen positiv för företagare

I familjeledighetsreformen som träder i kraft i augusti 2022 ingår många goda ändringar som gäller företagarnas familjeledigheter.

– I det nuvarande systemet betalas minimibeloppet av dagpenningen till företagaren om företagaren arbetar under familjeledigheten. Många företagare har alltså saknat en verklig möjlighet för att hålla familjeledigheter. Om reformen träder i kraft planenligt nästa år i augusti, ändras situationen betydligt och då särskilt för företagarna eftersom en företagare i fortsättningen har möjlighet att, betydligt flexiblare än i dag, hålla familjeledighet vid sidan av företagsverksamheten, berättar specialisten Albert Mäkelä på Företagarna i Finland.

I den kommande familjeledighetsreformen har även företagare bättre möjlighet till familjeledigheter än i dag. Därmed ska även en företagarpappa se till att FöPL-arbetsinkomsten är rätt dimensionerad.

– Många företagarfamiljer är glada över att man nu har fastställt en kvot av föräldraledighetsmånader för pappan. På detta sätt kan föräldrarna ännu lättare dela familjeledigheten sinsemellan, berättar Mikolanniemi.

En rätt dimensionerad FöPL-arbetsinkomst är viktig för företagaren eftersom den påverkar storleken på många dagpenningförmåner och föräldrapenningar som Fpa betalar enligt sjukförsäkringslagen dvs. deras belopp räknas på basis av FöPL-arbetsinkomsten.

FöPL-avgifter under föräldraledigheten

När familjeledigheten närmar sig frågar företagarna hos sina arbetspensionsbolag mest om vad de ska göra med sin FöPL-försäkring under frånvarotiden.

– Försäkringen avslutas i regel när familjeledigheten börjar, om avsikten är att arbetet som företagare inte fortsätter under ledigheten eller man arbetar så lite att försäkringsskyldigheten inte uppfylls. Om försäkringsskyldigheten ännu uppfylls, kan det vara skäl att uppdatera arbetsinkomsten för att motsvara den nya situationen, berättar utvecklingschef Kristiina Sandén hos Arbetspensionsbolaget Elo.

Om man avslutar FöPL-försäkringen under tiden av familjeledigheten, kan den tecknas på nytt när man återupptar företagsverksamheten.

Om man har för avsikt att arbeta under familjeledigheten och arbetsinsatsens värde understiger minimiinkomstgränsen (år 2021 är det 8 063,57 euro), behöver FöPL-försäkringen inte hållas i kraft. Arbetsinkomstbeloppet kan också ändras för att motsvara den uppskattade arbetsinsatsen.

– När man återupptar sin företagsverksamhet, bedöms arbetsinkomstbeloppet på nytt enligt den dåvarande arbetsinsatsen. Storleken på FöPL-arbetsinkomsten inverkar på många olika stöd som man inte i förväg kan förbereda sig på och därför är det viktigt att FöPL-arbetsinkomsten är rätt dimensionerad, säger Sandén.

Storleken på företagarens FöPL-arbetsinkomst utgör grunden för dessa förmåner:

  • företagarens ålderspension, partiell förtida ålderspension, familjepension, invalidpension
  • familjedagpenningar: moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning, partiell föräldrapenning
  • arbetslöshetsskydd
  • sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning
  • ​Testa med FöPL-räknaren hur arbetsinkomsten påverkar beloppet av din pension, sociala trygghet och försäkringspremie.

 

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer!

Lukas Augustsson, tjänstechef med specialområde företagsförsäkringar

040 505 3057

[email protected]

Tillbaka till LokalTapiola Åland